Ontwikkeling & innovatie

Geluidbeheersing is een vak. Deze vakkennis vormt de basis voor onze innovaties in lawaaibeheersing. Door wetenschappelijk onderzoek en vergelijkend onderzoek in de praktijk breiden we deze kennis continue uit, waarmee we steeds innovatieve oplossingen ontwikkelen die stiller, veelzijdiger, beter of duurzamer zijn.

Voorloper in gecertificeerde oplossingen

We zijn trots! En met recht. Onze oplossingen hebben de meeste vergaande certificeringen in Nederland. Zo leveren wij de grootste geluidwerende en brandwerende draaideuren die officieel beproefd en gecertificeerd zijn volgens de laatste Europese normen.

Ontwikkelen op basis van uw vraag

Productontwikkelingen zijn vaak gerelateerd aan concrete vraagstellingen uit de markt. Wanneer men tegen beperkingen van een product aanloopt, hebben wij de kennis in huis om hiervoor een oplossing te ontwerpen. Indien gewenst, worden deze oplossingen beproefd bij officiële instanties en gecertificeerd volgens de laatste Europese normen.

Recente innovaties en ontwikkelingen

Het AL-AW systeem

Om onnodige kosten bij het plaatsen van deuren in datacenters te voorkomen heeft Alara-Lukagro het AL-AW systeem ontwikkeld.

Meer informatie

Wanneer op 1 januari 2022 de nieuwe Omgevingswet in werking treedt, wordt het bouwbesluit vervangen door het Besluit Bouwwerken Leefomgeving, afgekort BBL. Vanaf dat moment zijn burgers en bedrijven daarop aangewezen voor de technische bouwvoorschriften. In het BBL zijn strengere eisen voor weerstand tegen rookdoorgang (WRD) van bouwkundige constructies opgenomen. Lees meer over de BBL i.c.m. onze deuren.

Meer informatie

IMO Tier III regelgeving sinds 1 januari 2021 van kracht

Voor de Europese markt zijn de Tier III-voorschriften sinds 1 januari 2021 van kracht, in de ‘Emission Control Areas’ (ECA’s) in de Noord- en de Oostzee. Dit betekent dat alle schepen met een motorvermogen van meer dan 130 kilowatt moeten voldoen aan de IMO Tier III-voorschriften. Alara Lukagro heeft de eerste ervaringen met deze nieuwe regelgeving inmiddels opgedaan.

Meer informatie

Laat meer zien

Eigen test faciliteit

In de ontwikkelfase meten en testen we innovaties in onze eigen test faciliteit, op ons productieterrein in Groot-Ammers. De meest optimale versie van een product, wordt vervolgens officieel getest en gecertificeerd volgens Europese normen.

Meer over Alara-Lukagro