Hoewel bij het ontwikkelen en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer juist is. Alara-Lukagro aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie zoals verstrekt op deze website. Aan de inhoud van deze website kan geen verplichting van Alara-Lukagro worden ontleend, met uitzondering van die gevallen waarbij een schriftelijke overeenkomst is opgemaakt.

Auteursrecht

Het auteursrecht van alle op deze website aanwezige content berust bij Alara-Lukagro, tenzij nadrukkelijk anders vermeld door middel van bijvoorbeeld bronverwijzingen. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Alara-Lukagro.

Algemene informatie over Alara-Lukagro en haar activiteiten is verkrijgbaar bij:

Alara-Lukagro
Huijgensweg 3
2694 LL Groot-Ammers

Wijzigingen voorbehouden