Downloads

Datasheets

Test certificaten en rapporten

Deuren

Van de geluidsisolerende en brandwerende eigenschappen van de deuren:

Van de overige eigenschappen van de deuren:

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Alara-Lukagro is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder inschrijvingsnummer 23033397. Voor al onze offertes, opdrachten en contracten gelden de Metaalunie voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie. Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2014.