Geluidsscherm voor compressor (aardgas)installatie NAM

De (aardgas)installatie van de NAM in ’s Gravenzande bevindt zich onder het grondoppervlak, met uitzondering van de compressor. Door het Noordelijk Akoestisch Adviesburo BV (NAA) is vastgesteld dat rondom de in 2006 geplaatste compressor een geluidswand benodigd was om de geluidsoverlast voor de omgeving te verminderen. NAA heeft in overleg met Alara-Lukagro de afmetingen en uitvoering bepaald.

Klant
NAM ’s Gravenzande

Plaats
Gravenzande

Akoestisch adviseur
Noordelijk Akoestisch Adviesburo BV (NAA)

 

 

 

NAM
NAM
NAM
NAM ‘s Gravenzande 4
NAM

Compressor NAM ’s Gravenzande

De compressor staat op het terrein van de NAM in ’s Gravenzande en is gekoppeld aan een van de putten. Als gas uit een gasveld wordt gewonnen, neemt de druk in het gasveld langzaamaan af. Bij deze put is de druk zodanig afgenomen dat het gas niet meer vanzelf naar de put stroomt. Om ook het laatste beetje gas te kunnen produceren is de compressor geplaatst.

NAM ‘s Gravenzande

Op de NAM-locatie in ’s Gravenzande wordt sinds 2002 gas gewonnen. Er wordt gas gewonnen uit drie verschillende gasvelden, allen kleine gasvelden waar er in Nederland circa 175 van zijn. Deze  velden zijn belangrijk voor de Nederlandse energievoorziening, ze zorgen gezamenlijk voor zo’n 30% van de energie in ons land.

Geluidsschermen

De geluidsschermen zijn opgebouwd uit afzonderlijke sandwichpanelen met een dikte van 100 mm die door middel van een messing en groef met elkaar verbonden worden. Als ballast constructie voor de stalen geluidswanden is gebruik gemaakt van de reeds aanwezige Legioblocken (Legioblock is een flexibel bouwsysteem van stapelbare betonblokken). Tijdens de engineering is door Alara-Lukagro onderzocht of deze mogelijk kunnen worden gebruikt, het benodigd toegevoegd gewicht is door Alara-Lukagro bepaald, een en ander conform onze constructie- en windbelastingsberekeningen.

Vergunningsprocedure geluidsschermen

De Vergunningsprocedure voor het geluidsschermen is opgestart aan de hand van de door Alara-Lukagro uitgevoerde berekeningen en tekeningen. De constructies zijn berekend op windgebied 2, categorie onbebouwd (kust gebied) conform de Verordening Bouwproducten EN 1090 (CE markering voor staalconstructies), executieklasse 1.

Coating wandpanelen

De buitenzijde van de sandwichpanelen is gespoten in 2-laags natlakverfsysteem 120 μm.