Nieuws

Succesvolle jaarlijks audits CE keurmerk deuren

Eind november en begin december 2020 hebben de jaarlijkse audits plaatsgevonden voor de certificaten EN 14351-1:2006 + A2:2016 en EN 16034-1:2014, die betrekking hebben op de vluchtfunctie en brandwerende functie van onze buitendeuren. We hebben de audits weer succesvol volbracht.

Hierdoor kunnen we onze buitendeuren ook aankomend jaar brandwerend en met vluchtfunctie onder CE keurmerk produceren. Beide certificaten vallen onder de zogenaamde Europese Verordening Bouwproducten, wat in Nederland is geïntegreerd in het bouwbesluit van 2012.

Eerste  brandwerende deuren onder CE keurmerk

Eind 2018 was Alara-Lukagro als eerste producent in Nederland gecertificeerd voor het maken van brandwerende buitendeuren onder CE keurmerk. Sindsdien vindt er jaarlijks een audit plaats waarbij er door bevoegde instanties wordt getoetst of wij het CE keurmerk mogen blijven hanteren.

Vanaf 1 november 2019 moeten alle brandwerende deuren voldoen aan de uniforme Europese voorschriften. Om aan te tonen dat een product getest is aan de hand van deze Europese normen, moet het aantoonbaar zijn voorzien van een CE markering.

Audits

Jaarlijks wordt middels een audit door bevoegde instanties getoetst of wij het CE keurmerk mogen blijven hanteren en mogen blijven aanbrengen op onze deuren. De audit van EN 14351-1:2006 + A2:2016 is gedaan door SKG-IKOB en de audit van EN 16034-1:2014 door Efectis Nederland B.V.

CE keurmerk voor binnendeuren

Alara-Lukagro is er klaar voor om ook onze binnendeuren als CE-gecertificeerde deurkozijn combinaties te mogen leveren.

De EN 14351-2 norm is gereed, echter moet deze nog samen met de bijbehorende coëxistentieperiode in de OJEU (official Journal) gepubliceerd worden. Pas daarna is duidelijk per wanneer de norm vrijwillig en (na aflopen van de coëxistentieperiode) verplicht zal zijn.

Wilt u meer informatie over onze deurkozijn combinaties met CE keurmerk neem dan vrijblijvend contact met ons op.

MM
Michel Mostert Head of Marketing +31 (0)184 661 700 m.mostert@alara-lukagro.com