Nieuws

Innovatieve geveloplossing

Uitdagingen in Geluidshinder en Bouwvoorschriften

Binnenstedelijk bouwen brengt vaak uitdagingen met zich mee, vooral als het gaat om geluidshinder van weg-, rail- en industrielawaai. De wet geluidhinder stelt strikte eisen aan de maximale toegestane geluidbelasting op gebouwen. Om in deze gebieden toch te kunnen bouwen, biedt de toepassing van een dove gevel, waarbij geen elementen geopend kunnen worden, een oplossing. Volgens het Bouwbesluit moet echter een buitenruimte verplicht aanwezig zijn en rechtstreeks vanuit de verblijfsruimte bereikbaar zijn. Een effectieve oplossing hiervoor is het realiseren van een geheel of gedeeltelijk afgesloten balkon, loggia of serreachtige ruimte.

Permanente Ventilatie via Loggia

Een efficiënte manier om de geluidsbelasting te reduceren is door buiten de thermische schil een aparte ruimte te creëren. Deze ruimte moet conform de wet geluidhinder wel voorzien zijn van ‘buitenlucht’. Dit betekent dat er een permanente ventilatievoorziening aanwezig moet zijn met een capaciteit van minimaal 3,0 l/s per m² loggia-oppervlak.

Innovatief Gevelconcept voor Project Crossroads

Voor het project Crossroads in Amsterdam, gelegen nabij het spoor en de A10, is een samenwerking met Solarlux en Alara-Lukagro tot stand gekomen. De belangrijkste uitgangspunten voor dit project waren:

– Maximale geluidsbelasting op de gevel bedraagt 63 dB.
– Maximaal toegestaan geluidsniveau in de loggia is 53 dB, wat een reductie van 10 dB vereist.
– Vereiste permanente ventilatie via een rooster in de gevel van de loggia, met een capaciteit van 3 dm³/s per vierkante meter, conform overleg met het Technisch Ambtelijk Vooroverleg Geluid Amsterdam (TAVGA).

Dankzij het modulaire systeem met  geïntegreerd Alara-Lukagro ventilatierooster kan aan de strenge bouweisen van het project Crossroads worden voldaan.

Slim Modulair Systeem

Het modulaire systeem van Solarlux is een prefab bouwelement dat snel en efficiënt in de gevel kan worden geïntegreerd. Het biedt korte montagetijden en zorgt voor een aanzienlijke geluidsreductie. De combinatie van balkonbeglazing met balustrade en het ventilatierooster van Alara-Lukagro is technisch perfect op elkaar afgestemd. Dit systeem zorgt voor een uniforme uitstraling en biedt vele aansluitingsmogelijkheden op het bouwkundige werk.

Deze innovatieve aanpak maakt het mogelijk om in geluidbelaste binnenstedelijke gebieden te bouwen, terwijl tegelijkertijd wordt voldaan aan de wettelijke eisen en de behoefte aan buitenruimte wordt ingevuld. Het project Crossroads in Amsterdam is een uitstekend voorbeeld van hoe moderne bouwtechnologie kan bijdragen aan comfortabele en geluidarme woonomgevingen.