Wanneer is geluid te hard?

Vanaf 80 decibel kan geluid schadelijk zijn. Geluiden van 120 decibel kunnen je gehoor direct beschadigen. Hoe schadelijk geluiden tussen 80 en 120 decibel zijn hangt af van hoe vaak en hoe lang je er naar luistert.

Een voorbeeld: geluid van 80 decibel kun je 8 uur per dag (of 40 uur per week) ‘veilig’ horen. Elke 3 decibel erbij is een verdubbeling van het geluid, waardoor 83 decibel nog maar 4 uur per dag (of 20 uur per week) veilig is. En 86 decibel nog maar 2 uur per dag (of 10 uur per week). Geluid van 103 decibel kan je gehoor in minder dan 5 minuten beschadigen.

dB_tabel2

Het bepalen van een veilig geluidsniveau hangt af van de situatie, voor de werksituatie geldt de Arbonorm van 80 decibel. Voor geluid in de vrije tijd adviseert de Nationale Hoorstichting een norm van 88 decibel. Deze Vrijetijdsnorm is soepeler, omdat mensen gemiddeld 10 jaar uitgaan. De Arbonorm gaat uit van 40 jaar werken. Bekijk hier de maximale blootstelling volgens de Arbonorm en Vrijetijdsnorm.

In de tabel een overzicht hoe hard geluiden zijn.

Bron: Nationale Hoorstichting

MM
Michel Mostert Marketing Specialist +31 (0)184 661 700 m.mostert@alara-lukagro.com

Meer informatie