Veilig vluchten, de hoogste prioriteit

De deuren van Alara-Lukagro worden op veel plaatsen in de wereld toegepast vanwege de uitstekende geluiddempende eigenschappen, maar onze deuren vervullen veel meer functies, zoals beveiliging, isolatie en compartimentering mocht er ooit een brand of andere calamiteit zijn. Veel van deze functies zijn gericht op het gesloten houden van een deur, maar de deur is ook de belangrijkste route naar een veilige omgeving. Hoe is dit in de wet- en regelgeving geregeld?

Het doel van de wetgever met betrekking tot brandveiligheid is tweeledig:

  1. Beschermen van personen
  2. Beperken van de brandontwikkeling en uitbreiding

Veilig vluchten bij calamiteiten

Het veilig kunnen vluchten in het geval van brand, of een andere calamiteit, heeft dus een hele hoge prioriteit, omdat het de beste bescherming tegen rook en brand is.

Voor deuren zijn er verschillende normen van toepassing waarmee aangetoond kan worden dat een deur als vluchtdeur geschikt is en toegepast mag worden, dit zijn:

  • NEN-EN179 Deze norm beschrijft de mechanische sluitingen van nooduitgangen;
  • NEN-EN1125 Deze norm beschrijft de eisen voor de mechanische sluitingen van paniekuitgangen;
  • EN 13637 Deze norm beschrijft de elektrisch gecontroleerde nooduitgangen;
  • EN 13633 Deze norm beschrijft de elektrisch gecontroleerde paniekuitgangen.

De belangrijkste verschillen tussen een nood- en een paniekuitgang zijn het aantal personen dat er gebruik maakt van de doorgang en hoe goed men geacht wordt de weg en het gebruik van de doorgang te kennen. Daarom vinden we in de publieke omgeving en in uitgaan locaties paniekuitgangen.

Verder zijn er nog eisen van toepassing op de maat en het gewicht van de deur, namelijk maximaal 2520mm hoog en maximaal 1320mm breed, met een gewicht maximaal 400KG. Ook zijn er eisen aan de doorgang waar de deur in wordt geplaatst.

Deuren met vlucht- en paniekfunctie

De vlucht- en paniekdeuren van Alara-Lukagro zijn getest en gecertificeerd door SKG-IKOB. En om aan te tonen dat de test geen eenmalig succes was beschikt Alara-Lukagro over het certificaat “constancy of performance” conform EN 14351-1:2006+A2:2016.

MM
Michel Mostert Marketing Specialist +31 (0)184 661 700 m.mostert@alara-lukagro.com