Termen en normen brandwerendheid deuren

Bij Alara-Lukagro noemen we onszelf een specialist in geluid- en lawaaibeheersing, maar hiermee doen we onszelf te kort als het gaat om onze deuren. Meer dan ooit verkopen we onze deuren vanwege de brandwerende eigenschappen die we ook uitvoerig hebben laten testen door Onafhankelijke instellingen die ook wel NoBo’s genoemd worden.

NoBo (Notified body)

Een NoBo (Notified body) is een door de overheid aangewezen en onafhankelijke organisatie die een bevoegdheid heeft om onder toezicht van de Raad voor Accreditatie bijvoorbeeld brand testen uit te voeren. De resultaten van deze testen wordt conform de classificatie norm EN13501-1 (materiaalgedrag bij brand) of EN13501-2 (constructie gedrag bij brand) in een brandklasse ingedeeld met als doel producten onderling te kunnen vergelijken. Dit is vergelijkbaar met de A++ klassen voor een koelkast of ander huishoudelijk apparaat.

Brandklassen

Bij deuren wordt er wat betreft brandklassen vooral onderscheid gemaakt op branddoorslag en warmteoverdracht binnen een tijdsbuur en worden uitgedrukt in een combinatie van letters en een getal.

  • E = vlamdichtheid
  • W = stralingsenergie
  • I = Isolatie (weerstand tegen geleiding van warmte)

Een deur die de klassering EW60 heeft is tijdens een brandtest dus instaat geweest om minimaal 60 minuten geen vuur door te laten en ook is de warmtestraling op 1 meter van het proefstuk laag genoeg gebleven om hout niet spontaan te laten ontbranden. Dit is een eis die we veel in Nederland tegenkomen.

Brandklassen voor bijzondere vluchtroutes

Maar in bijzondere vluchtroutes, waar je bijvoorbeeld langs een gesloten deur moet kunnen vluchten wordt er een EI60 eis gesteld. EI houdt in dat het deuroppervlak veel langer op een laag niveau blijft zodat je hier veilig langs kunt vluchten in geval van brand.

Binnen de groep van isolerende deuren wordt er voor sommige markten nog een verdeling gemaakt tussen EI1 en EI2, waarbij aan de temperatuur van de vaak kritische hoeken van de deur nog aanvullende metingen worden genomen.

Brandwerende deuren Alara-Lukagro

De deuren van Alara-Lukagro zijn getest en waar nodig gecertificeerd met het CE keurmerk om u als gebruiker optimaal te beschermen in het geval van een brand. Daarnaast heeft u dagelijks het comfort van de geluidsisolerende  eigenschappen.

Belangrijke normen brandwerendheid

  • EN1634-1: Brandwerende deuren en luiken
  • EN1634-3: Weerstand tegen rookdoorgang
  • EN13501-1: Materiaalgedrag bij brand
  • EN13501-2: Constructiegedrag bij brand
  • EN16034: Productnorm CE markering voor brandwerende deuren
  • EN14351-1: Specifiek deel met betrekking op buitendeuren

Vragen?

Heb je vragen over de brandwerendheid van deuren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Ronald van Ditshuizen
Account Manager
+31 (0) 184 820 764
ronald@alara-lukagro

MM
Michel Mostert Marketing Specialist +31 (0)184 661 700 m.mostert@alara-lukagro.com