Nieuws

Audit Safety Culture Ladder (SCL) succesvol doorlopen

Tijdens een recente audit door SQLA heeft Alara-Lukagro laten zien te voldoen aan de eisen van trede 3 van de Safety Culture Ladder (SCL) Light, ook wel veiligheidsladder genoemd. Hiermee voldoen we ruimschoots aan de afspraken van Veiligheid In Aanbesteding (VIA) zoals deze door de ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) zijn gemaakt.

De Safety Culture Ladder is een welkome aanvulling op de kwaliteit- en veiligheidscertificeringen zoals wij deze in de vorm van een ISO 9001, ISO 14001 en VCA* certificaat al geruime tijd bezitten. Waar deze normeringen gericht zijn op regels en structuren, ligt de nadruk bij de SCL meer op houding, gedrag en cultuur.

Safety Culture Ladder

De Safety Culture Ladder bestaat uit vijf niveaus, treden genoemd, opklimmend van 1 naar 5. En is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in bedrijven te meten. Per trede is gedefinieerd waaraan een bedrijf moet voldoen (de eis), welke criteria hierbij horen (de norm), hoe die criteria gewaardeerd worden (de scores) en waar onafhankelijke auditoren op letten (de auditorrichtlijn). Deze komen voort uit zes invalshoeken of bedrijfsaspecten, onderverdeeld naar achttien bedrijfskarakteristieken, elk met een eigen weegfactor. De plaats van een bedrijf op de SCL wordt bepaald door de hoogste trede waarop het bedrijf nog aan de eisen voldoet.

Doorlopend traject

Om in aanmerking te komen voor de Safety Culture Ladder zijn we dit jaar begonnen aan een traject om ons veiligheidsbewustzijn en -gedrag te verbeteren. Aan de hand van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken onder collega’s hebben wij hiervoor een actieplan opgesteld. Dit actieplan is de start om de veiligheidsbewustzijn en het veiligheidsgedrag binnen onze organisatie continue te blijven verbeteren. Deze officiële verklaring voor SCL Light Trede 3 is dan ook pas het begin.

MM
Michel Mostert Marketing Specialist +31 (0)184 661 700 m.mostert@alara-lukagro.com