Evenement

Inspiratiemiddag ongewone Lawaaibeheersing

Lawaaibeheersing is vaak een rekenkundige exercitie. Maar soms is het dat niet. Denk aan creatieve oplossingen waarbij dempers met akoestische roosters worden gecombineerd of wrijvingsdempers. Daarnaast komen berekenen niet altijd overeen met de praktijk. Is het een kwestie van meetonnauwkeurigheid of heeft een lawaaibeheersingsoplossing iets gemeen met een muziekinstrument? En hoe zit het met lawaaibeheersing in andere media, zoals onder water?

Op woensdag 11 maart 2020 organiseert Alara-Lukagro in samenwerking met het Nederlands Akoestisch Genootschap (NAG) een inspiratiemiddag Ongewone Lawaaibeheersing.

  • Locatie: Alara-Lukagro, Huijgensweg 3 in Groot Ammers
  • Inloop: tussen 13:00 en 14:00 uur

Aanmelden

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. De plaatsen worden op volgorde van aanmelden gereserveerd. Bij een groter aantal aanmeldingen dan de beschikbare plaatsen zullen – naast enkele relaties van Alara-Lukagro – NAG-leden voorrang genieten.

Programma Inspiratie-dag

13:00 – 14:00 uur
Ontvangst/Inloop met koffie, thee en een hapje

14:00 – 14:14 uur
Welkomstwoord

14:15 – 14:45 uur
Interactie tussen coulissendempers en ruimteakoestiek
Chris van Dijk – Alara-Lukagro

Alara-Lukagro maakt maatoplossingen voor lawaaibeheersing. Voor een offerte tot stand komt wordt eerst het eindresultaat berekend. Geluidseisen zijn steeds strenger, daarom is het steeds minder vaak realistisch om met hoge veiligheidsmarges te rekenen. Prognose-berekeningen moeten nauwkeuriger. 5 jaar geleden hebben is de nauwkeurigheid van de berekeningen in theorie verhoogd en zijn de veiligheidsmarges verlaagd. Uit een uitgebreide praktijk-evaluatie blijkt dat het resultaat nog het meest afhangt tussen interactie tussen dempers en bronruimte. In de presentatie wordt kort ingegaan op de evaluatie en in hoofdlijnen aangegeven hoe we deze interactie zonder eindige elementenberekening kunnen voorspellen.

Inspiratiemiddag Alara-Lukagro 2@4x

14:45 – 15:10 uur
Speciale geluiddemper voor ventilatie van een 50 kV transformator station
Theo Campmans LBP Sight

Om woningbouw op korte afstand van een bestaand transformatorstation mogelijk te maken, was het nodig om extra geluidreducerende maatregelen te treffen. In deze presentatie wordt ingegaan op de verschillende maatregelen die daarvoor nodig waren. Speciale aandacht wordt besteedt aan het realiseren van voldoende geluiddemping bij de uitlaat. Hiervoor is met de EEM-methoden een oplossing ontworpen. Uit laboratoriummetingen bleek deze voldoende te werken. Verder is een creatieve variant op bestaande geluiddempers toegepast, waardoor er meer geluiddemping gerealiseerd kan worden. Dit wordt met berekeningen en metingen aangetoond.

Inspiratiemiddag – foto LBP sight 2@4x

15:10 – 15:25 uur
Koffie/thee

15:25-15:50 uur
Hygiënische geluiddempers zonder wol
Alara-Lukagro

Dempers zijn te onderscheiden in reflectiedempers en absorptiedempers. Gezien de breedbandigheid van sommige geluidsbronnen kunnen reflectiedempers niet worden toegepast. Vanwege de vervuiling kunnen absorptiedempers soms niet worden toegepast. Daarom heeft Alara-Lukagro onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en beperkingen van frictiedempers.

16:10 – 17:00
Rondleiding

17:00-18:00
Borrel

15:50-16:10 uur
Geluidreductie onder water
Casper Bosschaart TNO

Bij geluidbeheersing denkt men vaak niet aan het reduceren van geluid voor ontvangers onder water. Toch staat het onderwerp volop in de belangstelling, bijvoorbeeld bij het beheersen van het uitgestraald geluid van de nieuwe generatie marineschepen in relatie tot de kans op detectie door onderwatersensoren in zeemijnen of onderzeeërs. Daarnaast is er door groeiende bezorgdheid over de impact van scheepvaart op mariene ecosystemen ook een groeiende belangstelling voor de beheersing van het onderwater afgestraald geluid van civiele schepen. In de presentatie wordt ingegaan op het geluidbeheersingsproces tijdens de nieuwbouw van schepen.

Inspiratiemiddag – foto TNO@4x

Aanmeldformulier

Aanmelden voor dit evenement is niet meer mogelijk

MM
Michel Mostert Marketing Specialist +31 (0)184 661 700 m.mostert@alara-lukagro.com