Nieuws

Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS)

Scheepswerven die een schip willen bouwen of verbouwen en hierbij ervaring willen opdoen met het toepassen van duurzaamheid bevorderende innovaties kunnen vanaf 15 mei 2019 gebruik maken van de Subsidie Duurzame Scheepsbouw. Zo kunnen zij technologieën testen om bijvoorbeeld CO₂-uitstoot te verminderen of (onderwater-)geluidsproductie te verlagen.

Alara-Lukagro heeft ruim 50 jaar ervaring met innovatieve, duurzame stilte-oplossingen. In het verleden hebben we reeds met verschillende partijen in de maritieme sector nauw samengewerkt bij de ontwikkeling van project specifieke oplossingen. Onze ervaring zetten wij ook graag in om samen met u te kijken naar de meest ideale oplossingen voor het verder reduceren van de (onderwater-) geluidsproductie.

Meer informatie SDS

Voor 2019 is er een budget van € 4.600.000 beschikbaar. De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten. Het maximale subsidiebedrag per aanvrager of groep waar deze toe behoort bedraagt € 1.250.000.

Wanneer komt u in aanmerking voor de SDS

  • Het te (ver)bouwen schip moet een binnenvaart of zeeschip zijn met een brutogewicht boven de 100 ton of sleepboot met een vermogen van meer dan de 365 kW. Vissersvaartuigen komen niet in aanmerking.
  • De overeenkomst van de bouw of verbouwing van het schip mag niet gesloten zijn op het moment van indiening, wel moet er zicht zijn op contractsluiting via een intentieverklaring.

Afgezien van bovenstaande, toetsen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en een externe adviescommissie de aanvragen om te bepalen of het project voldoet aan de voorwaarden voor de regeling.

Subsidieregeling aanvragen

U kunt de subsidie Duurzame Scheepsbouw (SDS) aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit kan van 15 mei tot en met 16 september 2019.

Meer informatie over geluidsbeheersing op schepen?

“Ik denk graag met u mee over de meest optimale oplossing voor uw project. Ik heb ruime ervaring met geluidsbeheersing op schepen. Heeft u een uitdaging? Dan bent u bij mij aan het juiste adres!”

MR
Michael Roode Account Manager +31 (0) 184 820 760
MR
Michael Roode Account Manager +31 (0) 184 820 760 m.roode@alara-lukagro.com