Donatie 5000euro Youth Development Foundation
Nieuws

€5.000,- voor Youth Development Foundation

Alara-Lukagro doneert aan het eind van ieder jaar een mooi bedrag aan een goed doel. Dit jaar is het bedrag ten goede gekomen aan Stichting Youth Development Foundation.

Over de hele wereld leeft nog steeds 50% van de kinderen en jongeren onder de armoede grens, sterven 12 miljoen kinderen per jaar aan ziekten en zijn er miljoenen kinderen en jongeren slachtoffer van geweld. De Youth Development Foundation helpt kansarme jongeren in ontwikkelingslanden een menswaardig zelfstandig bestaan op te bouwen, in een duurzame omgeving met schoon water, goed voedsel, kleding, medische voorzieningen, scholing en goede huisvesting in een veilige leefomgeving, zonder onderscheid te maken naar geloof, ras of politieke overtuiging.

Alara-Lukagro vindt maatschappelijke betrokkenheid belangrijk en doneert daarom jaarlijks een mooi bedrag aan een goed doel. “Dit jaar hebben we gekozen voor Stichting Youth Development Foundation. Natuurlijk omdat we de projecten die zij uitvoert willen ondersteunen, maar vooral omdat we geloven in de kleinschalige aanpak en de manier van werken van de stichting”, aldus André Hameete, directeur van Alara-Lukagro. “Die houdt in dat er niet eenmalig hulp wordt geboden maar dat er regelmatig projecten worden uitgevoerd waarbij de zelfredzaamheid en gemeenschapszin van de deelnemers wordt gestimuleerd zodat zij zichzelf in de toekomst beter kunnen ontwikkelen en beschermen.”

Arjan Groeneveld, oprichter van Stichting Youth Development Foundation, heeft de cheque van Alara-Lukagro in ontvangst genomen. “We gaan het geld gebruiken om bij een school in een achterstandswijk van de stad MAO in de Dominicaanse Republiek een extra klaslokaal met inrichting te bouwen. De kansarme jongeren krijgen hier een technische opleiding, zodat zij uitzicht hebben op een betaalde baan en zo in hun levensonderhoud kunnen voorzien.”

Lees meer over de Youth Development Foundation.

Michel-M
Michel Mostert Marketing Coördinator +31 (0)184 661 700 m.mostert@alara-lukagro.com